Imutyhjennysasemat

Imutyhjennyslaiturit

Oletko koskaan miettinyt kuinka ottaisit vastaan käymäläjätevedet paikassa, jossa ei ole sähköä tai viemäriä? Tai oletko laskenut, paljonko imutyhjennyksen järjestäminen tarvittavine kaivuu- ja sähkötöineen, sekä laituripaikkoineen tulee maksamaan? Mitä jos haluat käymäläjätevesien vastaanottopaikan vähän kauemmaksi rannasta väylän varrelle tilanpuutteen tai muiden syiden vuoksi? Kuinka järjestäisit vapaa-ajan asuntosi jätevesihuollon kalliotontilla tai muuten hankalissa olosuhteissa?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kenelle imutyhjennyslaituri on tarkoitettu?

Imutyhjennyslaiturilla tarkoitetaan veneiden jätevesien omatoimiseen tyhjentämiseen käytettävää kelluvaa laituria, joka voidaan ankkuroida itsenäiseksi yksiköksi tai liittää normaalin venelaiturin jatkeeksi.

Valmistamamme Rti-Septi imutyhjennyslaiturit on suunnattu kunnille, satamanpitäjille ja veneilyn jätehuollosta vastaaville henkilöille, joiden velvollisuus on käymäläjätevesien ja pilssivesien vastaanotto.

Rti-Septi imutyhjennyslaiturin alta löytyy varastosäiliöt, jossa käymäläjätevesiä voidaan säilyttää. Laiturin kannella on yleensä kolme käsikäyttöistä pumppua. Kahdella niistä voi tyhjentää veneiden jätevesisäiliöitä, yhdellä voit huuhdella ja pestä vaikkapa veneen kantta. Vaihtoehtoisesti laituri voidaan varustaa sähkökäyttöisellä imupumpulla, mikäli sijoituspaikalla on sähköt.

Valmistamme myös laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevia Rti-Septi WC laitureita, jotka on imutyhjennyksen lisäksi varustettu laiturin kannelle sijoitetulla yleisö-WC:llä. Tämä saaristomaisemaan sopiva malli on kehitetty Ruotsin rannikkokuntien toivomuksesta. Ensimmäinen on toimitettu Norrtäljen kunnalle vuonna 2012 ja toinen Karlskronaan alkuvuodesta 2015.

Huvilaversiona laituri voidaan toimittaa myös ilman imupumppuja, jolloin se ei ulkonäöltään eroa normaalista Laakson Laiturit Oy:n Harbour® 3×12,5 m venelaiturista, vaikka se pitää allaan 6 m3 vetoisen umpisäiliön. Saat siis samassa paketissa näyttävän vene- tai oleskelulaiturin ja hajuttomasti toimivan jätevesisäiliön huvilallesi. Lisäetuna voit helposti uittaa laiturin moottoriveneellä imuauton ulottuville, normaalin tyhjennystaksan piiriin.
Tapio Sarkolalla on yli 50 haja-asutusalueen jätevesikohteen suunnittelukokemus, joten säiliön lisäksi voimme tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa koko kiinteistön jätevesien käsittelyn määräysten mukaiseksi.

Imutyhjennysasemat imutyhjennyslaiturit

Näin imutyhjennyslaiturin hankinta etenee…

 1. Selvitetään käyttäjän tarpeet ja sijoituspaikan olosuhteet yhdessä tilaajan kanssa
 2. Tutkitaan, löytyykö vastaavilla kriteereillä toteutettuja kohteita ja voidaanko niistä saatuja kokemuksia käyttää hyväksi
 3. Tehdään layout-suunnitelma ja varmistetaan tilaajalta, että kaikki tarvittavat toiminnot on otettu huomioon
 4. Tehdään lupakuvat ja -hakemukset viranomaislupia varten
 5. Tehdään kustannusarvio ja tarjous hankkeen lopullisista kustannuksista
 6. Laaditaan aikataulu ja sopimus hankkeen loppuunsaattamisesta
 7. Tehdään rakenne- ja detaljikuvat valmistusta varten

Asennus on yksinkertainen prosessi. Tuote nostetaan veteen, uitetaan käyttöpaikalle ja ankkuroidaan tai kiinnitetään toiseen laituriin. Sen jälkeen imutyhjennyslaituri on heti käyttövalmis. Käyttöohje ja ulospäin näkyvät imutyhjennys-liikennemerkit on kiinnitetty näkyvälle paikalle.

Teräsputkiponttonilaiturit

Lopputulos…

 1. Imutyhjennyslaituri on helposti ja nopeasti siirrettävissä tyhjennyspaikkaan, esim. imuauton ulottuville
 2. Imutyhjennyslaiturilla voidaan tyhjentää kahta venettä yhtä aikaa
 3. Säiliössä on automaattinen tasausjärjestelmä, joka täyttää aina sitä puolta säiliöstä, jossa on vähiten nestettä
 4. Imutyhjennyslaituriin kiinnittyminen isollakin veneellä on helppoa, koska se perustuu normaaliin venesatamalaituriin, joka ei kallistele eikä juurikaan uppoa syvemmälle säiliöiden täyttyessäkään
 5. Puulla verhoiltuna tuotteen ulkonäkö sopii paremmin suomalaiseen maisemaan, kuin alumiinista tai lasikuidusta tehdyt tyhjennysasemavaihtoehdot

Huom. Rti-Septi -imutyhjennyslaituri voidaan myös kytkeä suoraan Laakson Laiturit Oy:n Harbour-mallin laitureihin.

Etsitkö sopivaa toimittajaa imutyhjennyslaiturille?

Teräsputkiponttonilaiturit piensatamat

Ethän toista muille tyypillisiä virheitä?

Laiturin ostaminen voi tuntua sinusta vaikealta, eivätkä tilannetta todellakaan helpota konsultit, joiden laituriasiantuntemus on kokemukseni mukaan valitettavan rajallinen. Tänä päivänä erityisesti laitureista puhuttaessa todellinen asiantuntemus on kiven alla. Tässä oppaassa kerron sinulle ne kriittiset asiat, joita sinun kannattaa tarkkailla laiturin hankinnassa ja tarjouspyyntövaiheessa.

Lataa ilmainen laiturikäsikirja

Teräsputkiponttonilaiturit venelaituri

Varaa ilmainen laiturikatselmus

Laiturikatselmuksen kautta saat laituriasiantuntijan arvion siitä, mihin laituri kannattaa sijoittaa ja minkä tyyppinen laituri soveltuu juuri sinun käyttötarkoituksiin. Katselmuksessa saat tietää ne tekijät, jotka sinun kannattaa hankinnassa ottaa huomioon, jotta lopputulos olisi toiveiden mukainen.

Pyydä apua suunnitteluun

Kommentointi on suljettu.