Teräsrakenteiset huvilalaiturit

Kuinka käyttäisit rantaasi monipuolisemmin vapaa-ajan toimintoihisi? Miten varmistaisit arvokkaille vesikulkuneuvoille turvallisen kiinnitys- ja säilytyspaikan? Miten saisit vesialueelle näkyvän julkisivun kiinteistön kokonaisuuteen istuvaksi ilman jatkuvia ja kalliita kunnossapitotoimenpiteitä? Entä kuinka tekisit kaiken tämän luontoa säästäen ja seuraaville sukupolville ikäviä velvoitteita siirtämättä?

Kenelle valmistamamme huvilalaiturit on suunnattu?

Valmistamamme teräsrakenteiset huvilalaiturit on tarkoitettu sijoitettavaksi yksityiselle rantakiinteistölle, taloyhtiölle tai edustuskiinteistölle. Ratkaisumme soveltuu erityisen hyvin sinulle, jos haluat…

1. Laiturin, johon voi kiinnittää isonkin veneen, rakentaan hyppytornin tai asentaa vesiliukumäen, ja joka siltikin kelluu tukevasti suorassa
2. Laiturin, jonka kansikorkeus on valittavissa käyttäjän tarpeiden mukaan (esim. vanhan hinaajan harrastaja)
3. Laiturin, joka voidaan rakentaa toiveittesi pohjalta lähes minkä malliseksi tahansa

1. Laituri on erittäin vakaa ja luja mm. jääkuormitusta vastaan.

 • Teräsputkiponttonit + hitsattu teräsrunko + kiinteät pulttiliitokset elementtien välillä tekevät rakenteesta jäykän, jolloin koko laituri (vaikka 100m) osallistuu epätasaisten kuormitusten ja aallokon tasaamiseen.
 • Ankkurikettingit eivät joudu liikkuvan jään kanssa tekemisiin.
 • Laituri on riittävän raskas – omapainon ja hyötykuorman suhde on optimaalinen.
 • Laiturilla kävelevät ihmiset eivät käytännössä liikauta laituria mitenkään.
 • Rakenteen painopiste on riittävän alhaalla ja kantavat ponttonit on sijoitettu reunoille.
 • Laituri kantaa yli 80 % teoreettisesta neliökuormasta (kg/m2), vaikka kuorma olisi sijoitettu kokonaan toiselle laidalle.

2. Laituri on ympäristöystävällinen, pitkäikäinen ja kestää rasitusta

 • Elinkaari on hyvin pitkä, jopa yli 100 vuotta, kun tarvittavat huollot ja peruskunnostukset tehdään 20 – 30 v välein.
 • Käytöstä poistettaessa teräs voidaan käyttää uuden teräksen raaka-aineeksi.
 • Edes pahoin vaurioitunutta (esim. törmäys tai rannalle ajautuminen) tuotetta ei yleensä ole tarpeen hävittää, vaan se on korjattavissa.
 • Teräs kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, eikä rapaudu tai haurastu iän myötä.
 • Asiantuntijan suunnittelema teräsputkiponttonilaituri tehdään siten, että korroosiolle alttiita kohtia on mahdollisimman vähän. Koko rakenne suojataan olosuhteisiin sopivalla pintakäsittelyllä ja tarvittaessa katodisella suojauksella, jolloin päästään riittävän pitkiin huoltoväleihin (25 – 30 v).

3. Laituri on edustava

  • Laiturista voidaan tehdä yksilöllisten ulkonäkö-, varustelu- ja muototoiveiden mukainen.
  • Ei vääntyile tai kaareudu sääolosuhteiden ja aallokon mukaan.
  • Kelluu aina suorassa (kellunta-asento varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa).
  • On jämäkkä myös jalan alla, koska kaikki käytettävä puutavara on vähintään 45 mm vahvuista ja jännevälit on mitoitettu riittävän lyhyiksi.

4. Laituri on pitkällä aikavälillä edullinen

 • Rakenteet toteutetaan siten, että vuosittainen huollon tarve on minimaalinen.
 • Tuotteessa käytetyillä ankkurointi- ja kulkuyhteysratkaisuilla vältytään mm. yleisimmiltä talvivaurioilta ja syys- / kevätkunnostuksilta.
 • Puuosat on mitoitettu siten, että niitä ei jouduta uusimaan ennen rungon peruskunnostusta. (Esimerkiksi 28 – 32 mm kansilautaa suuremmilla jänneväleillä uusiminen tulee vastaan jo 10 – 15 v kuluessa).
 • Käytöstä poistettaessa teräsromu on myytävissä markkinahintaan teräksen raaka-aineeksi ja kyllästämätön puu käytettävissä polttoaineena.
 • Laiturilla on hyvä jälleenmyyntiarvo, jos se poistetaan käytöstä muun kuin iän vuoksi.

Näin huvilalaiturin hankinta etenee vaihe vaiheelta…

 1. Selvitetään käyttäjän tarpeet ja sijoituspaikan olosuhteet yhdessä tilaajan kanssa
 2. Tutkitaan, löytyykö vastaavilla kriteereillä toteutettuja kohteita ja voidaanko niistä saatuja kokemuksia käyttää hyväksi
 3. Tehdään layout-suunnitelma ja varmistetaan tilaajalta, että kaikki tarvittavat toiminnot on otettu huomioon
 4. Tehdään lupakuvat ja -hakemukset viranomaislupia varten
 5. Tehdään kustannusarvio ja tarjous hankkeen lopullisista kustannuksista
 6. Laaditaan aikataulu ja sopimus hankkeen loppuunsaattamisesta
 7. Tehdään rakenne- ja detaljikuvat valmistusta varten

Huvilalaituri myydään aina asennettuna. Näin varmistetaan ankkuroinnin onnistuminen ja se, että ylimääräistä huollon tarvetta ei tule.

Näin asennus etenee…

 1. Rannalle valmistellaan tasainen alusta kulkusiltaa varten
 2. Laituri kuljetetaan sopivalle veteenlaskupaikalle mahdollisimman pitkälle varusteltuna ja suurina elementteinä tiekuljetuksen rajoitusten puitteissa
 3. Laituri ja ankkurointitarvikkeet lasketaan veteen ja uitetaan asennuspaikalle
 4. Laituri sijoitetaan suunniteltuun paikkaan ja säädetään lopulliseen käyttöasentoon pohja-ankkureiden avulla
 5. Loput varusteet asennetaan paikoilleen ja ankkurointipisteet suljetaan kannen alle siten, että ne on helppo avata ankkuroinnin säätöä ja myöhempää kettinkien vaihtoa varten
 6. Tilaaja saa laiturin käyttö- ja huolto-ohjeen, sekä valmistuksessa syntyneet laatudokumentit
 7. Tilaaja ottaa laiturin käyttöönsä

Lopputulos…

 1. Saat pitkäikäisen ja turvallisen huvilalaiturin, jonka toimintaan ja jokaiseen yksityiskohtaan tulet olemaan tyytyväinen, koska nämä yksityiskohdat on suunniteltu yhteistyössä tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa.
 2. Saat huvilalaiturin, joka merkittävästi lisää sen kiinteistön arvoa, jonka rannalle laituri on sijoitettu.
 3. Saat miellyttävän ja turvallisen kulkutien alukselle, sekä hyvän mielen ympäristöön sopivasta rakennelmasta.
 4. Alusten omistajat saavat laiturin, johon on helppo kiinnittyä ja turvallista jättää alus säilytykseen. Kiinnityselimet on mitoitettu ja sijoitettu siten, että ne ovat riittävän järeät ja niitä on helppo käyttää.

Oletko hankkimassa huvilalaituria?

Ethän toista muille tyypillisiä virheitä?

Laiturin ostaminen voi tuntua sinusta vaikealta, eivätkä tilannetta todellakaan helpota konsultit, joiden laituriasiantuntemus on kokemukseni mukaan valitettavan rajallinen. Tänä päivänä erityisesti laitureista puhuttaessa todellinen asiantuntemus on kiven alla. Tässä oppaassa kerron sinulle ne kriittiset asiat, joita sinun kannattaa tarkkailla laiturin hankinnassa ja tarjouspyyntövaiheessa.

Varaa ilmainen laiturikatselmus

Laiturikatselmuksen kautta saat laituriasiantuntijan arvion siitä, mihin laituri kannattaa sijoittaa ja minkä tyyppinen laituri soveltuu juuri sinun käyttötarkoituksiin. Katselmuksessa saat tietää ne tekijät, jotka sinun kannattaa hankinnassa ottaa huomioon, jotta lopputulos olisi toiveiden mukainen.