Joskus vanhan laiturin kunnostaminen on järkevämpää kuin uuden hankkiminen

Onko hallussasi yli 15 vuotta sitten tehty yksi tai useampi teräsputkiponttonilaituri? Haluatko varmistua siitä, että laiturisi pysyy käyttökunnossa mahdollisimman pitkään? Onko laiturissasi havaittu vaurioita tai onko teräsputkilaiturisi tehty kokonaan ilman pintakäsittelyä? Kuntotarkastuksen perusteella ratkaistaan, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja milloin.

 

Vauriokartoitusta

Laiturin kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen avulla kykenet ajoittamaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet siten, että kunnostus voidaan tehdä kustannustehokkaasti, ei liian aikaisin eikä liian myöhään. Reittitiimi on perehtynyt syvällisesti:

  • Teräsputkilaitureiden rakenteisiin, ominaisuuksiin ja niiden kunnostustapoihin
  • Yleistietoon laitureiden ominaisuuksista, rajoitteista, heikkouksista ja vahvuuksista
  • Paikallisiin olosuhteisiin lähes kaikkialla teräsputkilaitureiden sijaintipaikoilla.

Kuntotarkastuksen eteneminen

Kuntotarkastuksessa selvitetään ensin mahdollisimman tarkasti mm. laiturin historia, rakenne, käyttö, olosuhteet, varustelu ja ankkurointi. Lisäksi varmistutaan käyttökelpoisista mittaus- ja tarkastusmenetelmistä. Reittitiimillä on useista vuosina 1980-2000 tehdyistä laitureista perustiedot olemassa.

Seuraavissa vaiheissa aikataulutetaan työ, esitäytetään tarkastuslomake, varataan sukeltaja ja tehdään muut tarvittavat valmistelut.

Itse kuntotarkastuksen jälkeen saat kattavasti tietoa mahdollisista laiturista ja sen vaurioista, kuten syöpymistä, mekaanisista vaurioista, rakenteen erityispiirteistä ja yleiskunnosta.

Kuntotarkastuksen pohjalta ratkaistaan, mitä toimenpiteitä kunnostettavalle laiturille on tehtävä. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

  1. Pintakäsittelyn tekeminen osittain tai kokonaan
  2. Teräsosien uusiminen tai korjaaminen
  3. Puuosien täydellinen tai osittainen uusiminen
  4. Varustelun uusiminen tai kunnostaminen

Laiturin kunnostus

Useimmat laiturin ongelmat johtuvat laiturin ikääntymisestä, sijoituspaikalla vallitsevista olosuhteista, hoidon laiminlyönneista ja rakenteellisista puutteista.

Reittitiimin vanhojen laitureiden kunnostuspalvelu on suunniteltu erityisesti laiturinomistajille ja haltijoille, joilla on kunnostuskelpoinen ja iso teräsputkilaituri ja jotka haluavat jatkaa laiturin elinkaarta taloudellisesti järkevällä tavalla.

Palvelu tarjoaa järkevän vaihtoehdon vanhan laiturin hävittämiselle ja uuden laiturin hankkimiselle. Useimpien uusien laitureiden todennäköinen käyttöikä on lyhyempi, kuin peruskorjatun teräsputkilaiturin käyttöikä ennen seuraavaa peruskorjausta. On myös hyvä huomioida, että joissain tapauksissa voi olla budjettiteknisesti helpompi saada kunnossapito- kuin investointirahaa.

Vanhojen laitureiden kunnostuspalvelussa huomioidaan kuntotarkastuksesta saadut tiedot syöpymistä, mekaanisista vaurioista, rakenteen erityispiirteistä ja yleiskunnosta. Lisäksi otetaan huomioon laiturin sijainti, koko ja omistajan toiveet.

Laiturin koko ja sijainti vaikuttavat eniten siihen, missä ja millä tavalla kunnostus on paras toteuttaa. Mahdollisia sijaintivaihtoehtoja ovat konepaja, telakka, sijaintipaikka rannalle nostettuna ja sijaintipaikka vedessä.

Koko kunnostusprosesi hoidetaan laituriasiantuntijan johdolla. Teräsrakenteiden kunnostus ja pintakäsittely tehdään vaativiin meriolosuhteisiin erikoistuneiden tekijöiden toimesta.

Kunnostuksella saat kustannustehokkaasti jatkettua laiturin käyttöikää pitkälle tulevaisuuteen ja oman tutun ja turvallisen laiturisi käyttöön heti keväällä.