Piensatamat ja matkustajalaiturit

Tarjoamamme palvelut tuovat tilaajan käyttöön osaamista ja näkemystä alueilta, joilta sitä normaalisti niiden vähäisen toistuvuuden tai ainutkertaisuuden vuoksi on vaikea hankkia. Tällaisia alueita ovat mm. veneilyn ja vesistöihin liittyvän matkailun infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito siten, että tekniset yksityiskohdat, käyttäjän tarpeet ja asiakkaan liiketoiminnan edellytykset on riittävästi sovitettu yhteen.

Suunnittelemme piensatamat käyttäjien (matkustajat, liikenteen harjoittajat, kunnossapitäjä) tarpeet huomioon ottaen tilaajien antamien reunaehtojen puitteissa. Suunnittelu tehdään siis todellisen tarpeen pohjalta, eikä esimerkiksi olemassa olevien laiturityyppien tai tiekuljetusten niille aiheuttamien rajoitteiden pohjalta. Laituria, jota on tarkoitus käyttää kymmeniä vuosia samalla paikalla, ei kannata mitoittaa yhtenä päivänä tehtävän tiekuljetuksen mukaan, jos se vähentää laiturin käyttökelpoisuutta varsinaiseen tehtäväänsä tai heikentää sen rakennetta kuluvien ja vaurioalttiiden liitosten muodossa.

Ethän toista muille tyypillisiä virheitä?

Laiturin ostaminen voi tuntua sinusta vaikealta, eivätkä tilannetta todellakaan helpota konsultit, joiden laituriasiantuntemus on kokemukseni mukaan valitettavan rajallinen. Tänä päivänä erityisesti laitureista puhuttaessa todellinen asiantuntemus on kiven alla. Tässä oppaassa kerron sinulle ne kriittiset asiat, joita sinun kannattaa tarkkailla laiturin hankinnassa ja tarjouspyyntövaiheessa.

Varaa ilmainen laiturikatselmus

Laiturikatselmuksen kautta saat laituriasiantuntijan arvion siitä, mihin laituri kannattaa sijoittaa ja minkä tyyppinen laituri soveltuu juuri sinun käyttötarkoituksiin. Katselmuksessa saat tietää ne tekijät, jotka sinun kannattaa hankinnassa ottaa huomioon, jotta lopputulos olisi toiveiden mukainen.