Teräsrakenteiset venelaiturit

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää on, että laiturin käyttäjä tuntee olonsa turvalliseksi ja miellyttäväksi siirtyessään veneisiin ja maihin? Entä miten saisit aluksen kiinnitettyä turvallisesti satamaan kaikissa olosuhteissa? Mistä löytäisit sellaisen laituriratkaisun, joka mahdollistaa veneiden suojaisin säilytyksen, tarvittaessa lukitun portin takana? Miten saisit venesataman näyttämään siistiltä ja ympäristöön sopivalta, myös takuuajan jälkeen?

Kenelle valmistamamme venelaiturit on tarkoitettu?

Valmistamamme teräsrakenteiset venelaiturit on tarkoitettu koti- ja vierassatamiin tai yksityisten suurehkojen huvialusten laituriksi. Ratkaisu soveltuu erityisen hyvin niille, jotka haluavat mahdollistaa laiturin käyttäjille miellyttävän, turvallisen, näyttävän ja helppohoitoisen kulkuyhteyden kuivalta maalta alukseen.

Näissä teräsputkiponttonilaitureissa on huomioitu erityisesti huollon helppous, edullisuus, ankkuroinnin pysyvyys, pitkäikäisyys, lujuus, alusystävällisyys tahattomien törmäysten varalta ja korjattavuus pahojen vaurioiden sattuessa.

1. Laituri on erittäin vakaa ja luja mm. jääkuormitusta vastaan.

 • Teräsputkiponttonit + hitsattu teräsrunko + kiinteät pulttiliitokset elementtien välillä tekevät rakenteesta jäykän, jolloin koko laituri (vaikka 100m) osallistuu epätasaisten kuormitusten ja aallokon tasaamiseen.
 • Ankkurikettingit eivät joudu liikkuvan jään kanssa tekemisiin.
 • Laituri on riittävän raskas – omapainon ja hyötykuorman suhde on optimaalinen.
 • Laiturilla kävelevät ihmiset eivät käytännössä liikauta laituria mitenkään.
 • Rakenteen painopiste on riittävän alhaalla ja kantavat ponttonit on sijoitettu reunoille.
 • Laituri kantaa yli 80 % teoreettisesta neliökuormasta (kg/m2), vaikka kuorma olisi sijoitettu kokonaan toiselle laidalle.

2. Laituri on ympäristöystävällinen, pitkäikäinen ja kestää rasitusta

 • Elinkaari on hyvin pitkä, jopa yli 100 vuotta, kun tarvittavat huollot ja peruskunnostukset tehdään 20 – 30 v välein.
 • Käytöstä poistettaessa teräs voidaan käyttää uuden teräksen raaka-aineeksi.
 • Edes pahoin vaurioitunutta (esim. törmäys tai rannalle ajautuminen) tuotetta ei yleensä ole tarpeen hävittää, vaan se on korjattavissa.
 • Teräs kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, eikä rapaudu tai haurastu iän myötä.
 • Asiantuntijan suunnittelema teräsputkiponttonilaituri tehdään siten, että korroosiolle alttiita kohtia on mahdollisimman vähän. Koko rakenne suojataan olosuhteisiin sopivalla pintakäsittelyllä ja tarvittaessa katodisella suojauksella, jolloin päästään riittävän pitkiin huoltoväleihin (25 – 30 v).

3. Laituri on edustava

  • Laiturista voidaan tehdä yksilöllisten ulkonäkö-, varustelu- ja muototoiveiden mukainen.
  • Ei vääntyile tai kaareudu sääolosuhteiden ja aallokon mukaan.
  • Kelluu aina suorassa (kellunta-asento varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa).
  • On jämäkkä myös jalan alla, koska kaikki käytettävä puutavara on vähintään 45 mm vahvuista ja jännevälit on mitoitettu riittävän lyhyiksi.

4. Laituri on pitkällä aikavälillä edullinen

 • Rakenteet toteutetaan siten, että vuosittainen huollon tarve on minimaalinen.
 • Tuotteessa käytetyillä ankkurointi- ja kulkuyhteysratkaisuilla vältytään mm. yleisimmiltä talvivaurioilta ja syys- / kevätkunnostuksilta.
 • Puuosat on mitoitettu siten, että niitä ei jouduta uusimaan ennen rungon peruskunnostusta. (Esimerkiksi 28 – 32 mm kansilautaa suuremmilla jänneväleillä uusiminen tulee vastaan jo 10 – 15 v kuluessa).
 • Käytöstä poistettaessa teräsromu on myytävissä markkinahintaan teräksen raaka-aineeksi ja kyllästämätön puu käytettävissä polttoaineena.
 • Laiturilla on hyvä jälleenmyyntiarvo, jos se poistetaan käytöstä muun kuin iän vuoksi.

Näin venelaiturin hankinta etenee vaihe vaiheelta…

 1. Selvitetään käyttäjän tarpeet ja sijoituspaikan olosuhteet yhdessä tilaajan kanssa
 2. Tutkitaan, löytyykö vastaavilla kriteereillä toteutettuja kohteita ja voidaanko niistä saatuja kokemuksia käyttää hyväksi
 3. Tehdään layout-suunnitelma ja varmistetaan tilaajalta, että kaikki tarvittavat toiminnot on otettu huomioon
 4. Tehdään lupakuvat ja -hakemukset viranomaislupia varten
 5. Tehdään kustannusarvio ja tarjous hankkeen lopullisista kustannuksista
 6. Laaditaan aikataulu ja sopimus hankkeen loppuunsaattamisesta
 7. Tehdään rakenne- ja detaljikuvat valmistusta varten

Venelaituri myydään aina asennettuna. Näin varmistetaan ankkuroinnin onnistuminen ja se, että ylimääräistä huollon tarvetta ei tule.

Näin asennus etenee…

 1. Rannalle valmistellaan tasainen alusta kulkusiltaa varten
 2. Laituri kuljetetaan sopivalle veteenlaskupaikalle mahdollisimman pitkälle varusteltuna ja suurina elementteinä tiekuljetuksen rajoitusten puitteissa
 3. Laituri ja ankkurointitarvikkeet lasketaan veteen ja uitetaan asennuspaikalle
 4. Laituri sijoitetaan suunniteltuun paikkaan ja säädetään lopulliseen käyttöasentoon pohja-ankkureiden avulla
 5. Loput varusteet asennetaan paikoilleen ja ankkurointipisteet suljetaan kannen alle siten, että ne on helppo avata ankkuroinnin säätöä ja myöhempää kettinkien vaihtoa varten
 6. Tilaaja saa laiturin käyttö- ja huolto-ohjeen, sekä valmistuksessa syntyneet laatudokumentit
 7. Tilaaja ottaa laiturin käyttöönsä

Lopputulos…

 1. Saat pitkäikäisen ja turvallisen venelaiturin, jonka toimintaan ja jokaiseen yksityiskohtaan tulet olemaan tyytyväinen, koska nämä yksityiskohdat on suunniteltu yhteistyössä tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa.
 2. Saat venelaiturin, joka merkittävästi lisää sen kiinteistön arvoa, jonka rannalle laituri on sijoitettu.
 3. Saat miellyttävän ja turvallisen kulkutien alukselle, sekä hyvän mielen ympäristöön sopivasta rakennelmasta.
 4. Alusten omistajat saavat laiturin, johon on helppo kiinnittyä ja turvallista jättää alus säilytykseen. Kiinnityselimet on mitoitettu ja sijoitettu siten, että ne ovat riittävän järeät ja niitä on helppo käyttää.

Ethän toista muille tyypillisiä virheitä?

Laiturin ostaminen voi tuntua sinusta vaikealta, eivätkä tilannetta todellakaan helpota konsultit, joiden laituriasiantuntemus on kokemukseni mukaan valitettavan rajallinen. Tänä päivänä erityisesti laitureista puhuttaessa todellinen asiantuntemus on kiven alla. Tässä oppaassa kerron sinulle ne kriittiset asiat, joita sinun kannattaa tarkkailla laiturin hankinnassa ja tarjouspyyntövaiheessa.

Varaa ilmainen laiturikatselmus

Laiturikatselmuksen kautta saat laituriasiantuntijan arvion siitä, mihin laituri kannattaa sijoittaa ja minkä tyyppinen laituri soveltuu juuri sinun käyttötarkoituksiin. Katselmuksessa saat tietää ne tekijät, jotka sinun kannattaa hankinnassa ottaa huomioon, jotta lopputulos olisi toiveiden mukainen.