Mämminiemi Toivakassa, Päijänteen Ristiselän itärannalla, on Jyväskylän kaupungin omistama, erittäin suosittu ulkoilu-, veneily- ja virkistysalue, jonne myös alueella liikennöivät matkustaja-alukset kuljettavat väkeä.

Kevättalvella 2015 luonto osoitti voimansa ja tuhosi paikkaa pitkään palvelleen, tukevasti pohjaan paalutetun puulaiturin purkukuntoon. Laiturin tuhoutuminen ei johtunut siitä, että se olisi ollut huonokuntoinen, vaan se johtui jääkentän poikkeuksellisesta turpoamisesta suurten vuorokautisten lämpötilavaihtelujen seurauksena. Sama ilmiö esiintyi useilla sisävesien isojen selkien rannoilla etenkin Keski- ja Itä-Suomessa siirtäen mm. kivenjärkäleitä ja pohjaan valettuja massiivisia betonilaitureita kokonaisina rannoille.

Alueen ylläpidosta vastaava Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut lähti pikaisesti hakemaan ratkaisua uuden laiturin saamiseksi paikalle. Aika ja rahoituksen puuttuminen budjetista kuitenkin siirsi uusimisen seuraavalle vuodelle. Hyvä puoli siirtymässä oli se, että tilaaja ei joutunut tekemään liian nopeaa hätäratkaisua, joka näin vaativassa paikassa olisi helposti johtanut lyhytikäiseen lopputulokseen.

Kaupunki selvitteli eri vaihtoehtoja ja päätyi lopulta pyytämään KVR-urakkatarjoukset*) kelluvasta laiturista, jolle asetettiin erittäin kovat vaatimukset. Laiturin on mm. oltava turvallinen 200 henkilön kuormituksella ja kestettävä suurimpien Päijänteellä liikennöivien alusten kiinnittyminen. Laiturin ja kulkusillan on myös kestettävä vaurioitumatta myrskyjen lisäksi jäiden turpoamisen tai ison jääkentän liikkumisen aiheuttamat muutaman metrin siirtymät. (mm. tällainen ominaisuus on kilpailijoista poiketen vakiona kaikissa Reittitiimi Oy:n teräsputkilaitureissa)

Jotta laituri liikkuminen olisi mahdollisimman vähäistä, ankkuroitiin se maahantuomillamme Moorsafe® teräsankkureilla, jotka ovat erittäin tehokkaita mm. sitkeässä savipohjassa, jollainen Mämminiemessäkin on. Vastaava pito tuolla paikalla olisi saavutettavissa vasta yli 10 tonnin painoisilla betonipainoilla.

Voitimme siis urakkakilpailun. Aikataulu oli erittäin tiukka, toimitusajaksi oli määrätty 30.6. Mutta tilaaja toivoi vielä nopeampaa toimitusta, jotta laituri olisi käytössä jo juhannuksena. Koska asiakkaan toiveet ovat meille tärkeitä, lupasimme tehdä parhaamme. Niinpä laituri oli käytössä viikkoa ennen juhannusta.

Katso kuvia tästä ja muista kohteistamme Referenssit -sivulta

*) KVR-urakka = kokonaisvastuu-urakka = SR-urakka (suunnittele ja rakenna), jossa urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi myös suunnittelusta ja rakenteen kestävyydestä, sekä toiminnasta annettujen kriteerien mukaisesti.

P.S. Laituri sai ensimmäisen todellisen tulikasteensa 27.8. Rauli-myrskyn kourissa. Myrsky oli alueen hoitajan kertoman mukaan pahin hänen yli 20 vuotisen uransa aikana Mämminiemen rantaa kurittanut. Myrsky sai aikaan laiturin siirtymisen n. 40 cm ULOSPÄIN asennuskohdastaan (vastatuuleen). Mitään vaurioita ei tullut, tapahtui vain normaali ankkurien hakeutuminen lopulliseen asemaansa. Huoltotoimenpiteenä tehtiin ankkurikettinkien säätö siten, että kulkusillalla on taas liikkumisvaraa riittävästi.
(Lisätty 30.8. / TS)