Porin kaupungin tarjoamat palvelut veneilijöille paranivat merkittävästi, kun kaupunki hankki uuden sukupolven Rti-Septi™ imutyhjennyslaiturin veneiden käymäläjätevesien vastaanottoasemaksi.

Ponttonilaituriin sijoitettu käsikäyttöinen imutyhjennysasema varastosäiliöineen sijoitettiin Kokemäenjokeen kaupungin keskustaan. Uusi imutyhjennyspiste mahdollistaa veneiden septitankkien tyhjentämisen aivan koti- ja vierassatamapaikkojen tuntumassa, kun tähän asti lähin imutyhjennysasema on ollut Reposaaressa 25 km päässä keskustasta. Laituri toimitettiin sopivasti juuri ennen Pori Jazzien alkamista, jolloin kaupunkiin rantautuu suuri määrä vierasveneitä. Näin veneilijöiden ei tarvitse kesken juhlien lähteä Reposaareen tyhjennyskäynnille. Porin kaupungin edustajat päätyivät

Rti-Septi™ imutyhjennyslaituriin muun muassa siksi, että se ei ole sidoksissa viemäri-, eikä sähköverkkoon. Näin palvelun käyttöönotto kyettiin hoitamaan kokonaan ilman rannalla tehtäviä töitä. Tämä ratkaisu oli nyt erityisen edullinen, koska kaupungin venesatamiin on suunnitteilla suuria muutoksia, eikä kiinteän imutyhjennysaseman paikkaa vielä ole määritelty.Mikäli satamien uudistuksen yhteydessä päätetään hankkia viemäriverkkoon kytkettävä imutyhjennysasema, siirretään nyt hankittu kelluva asema johonkin käyttäjien kannalta mielekkääseen paikkaan merelle tai olemassa olevaan satamaan.Kuin muistutuksena ympäristönsuojelun tärkeydestä, tuli juuri laiturin toimituksen aikaan julki Kokemäenjokea saastuttanut suuri nikkelivuoto. Vaikka imutyhjennyslaituri ei tuollaista vahinkoa voi estää, on sillä merkittävä rooli herkkien rannikkovesien suojelussa.Lisätietoja Rti-Septi™ imutyhjennyslaitureista löydät näiltä nettisivuilta.

Tapio Sarkola Reittitiimi Oy