Den efterfrågade Brygghandboken nu även på svenska.

Ladda ner Brygghandboken-PDF

Att köpa en brygga kanske verkar komplicerat och situationen underlättas verkligen inte av konsulter, vars sakkunskap om bryggor enligt min erfarenhet ofta är mycket begränsad och föråldrad. Numera är det, speciellt när man talar om flytbryggor, svårt att finna verklig sakkunskap. Inte ens en stor konsultbyrå är någon garanti för sakkunskap, eftersom bryggbranschen i Finland och Sverige utgör en så liten del av byggbranschen.Syftet med den här korta guiden är inte att ytterligare komplicera din svåra uppgift, utan att förenkla och underlätta ditt beslutsfattande när du ska köpa en brygga. Jag kan tala om för dig vad som är viktigt att beakta i anbudsförfarandet när du ska köpa en brygga.När du har läst den här guiden vet du mer om flytbryggor än 99 % av jordens befolkning. Dessutom vet du precis vem du ska rikta din anbudsförfrågan till och hur du ska formulera den, för att få en så bra flytbrygga som möjligt på lång sikt. Givande lässtund.

Hälsningar, Tapio Sarkola